تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال فارکس

در این مقاله به نقش و اهمیت تحلیل فاندامنتال (بنیادی) در بازار مالی فارکس میپردازیم. کدام تحلیل موثرتر است تکنیکال یا فاندامنتال؟